Archiwum Cyfrowe Połączonych Bibliotek zawiera najcenniejsze zbiory Biblioteki w wersji elektronicznej. Znajdziesz tu oryginalne rękopisy najważniejszych prac, niepublikowane notatki, obiekty muzealne, nagrania audio, fotografie i wiele więcej. Pełen przegląd zawartości Archiwum znajdziesz w alfabetycznym indeksie osób i instytucji.

Dostęp do materiałów uzyskasz po zalogowaniu. W tym celu załóż konto.

Zawartość Archiwum

Najważniejsze miejsce wśród zbiorów zajmuje archiwum Kazimierza Twardowskiego (1866-1938), obejmujące bogatą spuściznę piśmienniczą założyciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przywieziony w 1957 roku ze Lwowa zbiór rękopisów i maszynopisów złożył na ręce Janusza Krajewskiego, ówczesnego kierownika Biblioteki, uczeń i zięć Twardowskiego – Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963).

Archiwum Kazimierza Twardowskiego zawiera przede wszystkim obszerną korespondencję naukową z lat 1888-1938. Ważną część zbioru stanowią listy otrzymywane od uczniów, m. in. Tadeusza Czeżowskiego (1889-1981), Jana Łukasiewicza (1878-1956) i Władysława Witwickiego (1878-1948). W materiałach Twardowskiego znaleźć można również liczne ślady korespondencji z wieloma uczonymi niemieckimi i austriackimi, wśród nich m. in. z Edmundem Husserlem (1859-1938) czy Alexiusem Meinongiem (1853-1920).

Archiwum Twardowskiego współtworzą także liczne dokumenty pracy naukowej i dydaktycznej autora z okresu wiedeńskiego i lwowskiego. Są to teksty lub konspekty wykładów, odczytów i przemówień, jak również przekłady, notatki oraz wycinki prasowe. Wiele materiałów ze spuścizny piśmienniczej Twardowskiego wydano w formie książek bądź artykułów publikowanych w czasopismach naukowych, mimo to niektóre ważne i interesujące rękopisy wciąż czekają na opracowanie edytorskie.

Ciekawym uzupełnieniem tego zasobu jest Księga Pamiątkowa ku czci Kazimierza Twardowskiego, wręczona przez uczniów w rocznicę jego 70-tych urodzin, oraz kopia Tablicy Pamiątkowej ku czci Kazimierza Twardowskiego, którą przygotowali wychowankowie profesora, z okazji setnego posiedzenia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w dniu 4 listopada 1910 roku. Badaczy spuścizny rękopiśmiennej założyciela szkoły lwowsko-warszawskiej powinien zainteresować również dziennik młodzieńczy, który możemy zaprezentować Państwu w ramach współpracy naukowej z Polską Akademią Nauk Archiwum w Warszawie.

Ze względu na swą zasobność i różnorodność, cyfrowa kolekcja spuścizny rękopiśmiennej Kazimierza Twardowskiego, którą udostępniamy dziś za pośrednictwem Archiwum Cyfrowego, jest niewątpliwie najbardziej liczącym się źródłem wiedzy o Kazimierzu Twardowskim i Szkole Lwowsko Warszawskiej.

W skład udostępnionej w Archiwum Cyfrowym kolekcji, wchodzi również bogata spuścizna rękopiśmienna Stanisława Ossowskiego (1897-1963) – wybitnego socjologa-dydaktyka, teoretyka i autora dzieł o światowym znaczeniu. W 35 teczkach zdeponowanych w Bibliotece umieszczone zostały rękopisy prac, konspekty, notatki problemowe i bibliograficzne, wypisy z lektur, wycinki prasowe itp. Osobną grupę stanowią rękopisy „Dzienników” oraz tzw. „korespondencja intymna”, czyli listy, jakie otrzymywał Profesor od swojej żony Marii Ossowskiej (1896-1974).

Kolekcja Henryka Elzenberga (1887-1967). W swej oryginalnej postaci spuścizna rękopiśmienna tego wybitnego polskiego filozofa od lat 60-tych ubiegłego stulecia przechowywana jest w siedzibie Polskiej Akademii Nauk Archiwum w Warszawie.